Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie
Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel.: (32) 623-32-18 e-mail: tozch[at]tozch.edu.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel./fax: (0-32) 623-32-18, e-mail: tozch[at]tozch.edu.pl
Programowanie i grafika: Paweł Jackiewicz